หน้าแรก

ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรมสถานศึกษา

ข่าว/ประกาศ
6 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ004และแบบ017 จำนวน 2หลัง โรงเรียนวัดประสาทนิกร
2 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
24 พฤศจิกายน 2565 การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 004 และแบบ017 จำนวน 2 หลัง ของโรงเรียนวัดประสาทนิกร
24 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
22 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
6 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ004และแบบ017 จำนวน 2หลัง โรงเรียนวัดประสาทนิกร
24 พฤศจิกายน 2565 การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 004 และแบบ017 จำนวน 2 หลัง ของโรงเรียนวัดประสาทนิกร
6 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 518 ชุด
25 พฤษภาคม 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 518 ชุด
20 พฤษภาคม 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 518 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
เผยแพร่เอกสารทางการศึกษา

ข่าว/ประกาศ

ผลงานการจัดทำ "CLIP VIDEO การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในโรงเรียน" สามารถแจ้งรายละเอียดผลงานผ่านทาง http://www.cpn2.go.th/clip

 VTR แนะนำ สพท. (พ.ค.64)

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย

เครือข่ายสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายผ่านศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 9 ศูนย์เครือข่าย ดังนี้ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 1 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 2 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน3 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาภูผา-นาสัก ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพระบรมธาตุสวี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาสวีครน วิสัย ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งตะโก ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาละแม และ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพะโต๊ะ

เครือข่ายสถานศึกษา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็น
previous arrow
next arrow
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ