หน้าแรก

ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรมสถานศึกษา

เผยแพร่เอกสารทางการศึกษา

ข่าว/ประกาศ

ดาวน์โหลด

ข่าว/ประกาศ

ผลงานการจัดทำ "CLIP VIDEO การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในโรงเรียน" สามารถแจ้งรายละเอียดผลงานผ่านทาง http://www.cpn2.go.th/clip

 VTR แนะนำ สพท. (พ.ค.64)

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย

เครือข่ายสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายผ่านเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 9 เครือข่าย ดังนี้ เครือข่ายหลังสวน 1 เครือข่ายหลังสวน 2 เครือข่ายหลังสวน3 เครือข่ายภูผา-นาสัก เครือข่ายพระบรมธาตุสวี เครือข่ายสวีครน วิสัย เครือข่ายทุ่งตะโก เครือข่ายละแม และ เครือข่ายพะโต๊ะ

เครือข่ายสถานศึกษา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็น
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ