หน้าแรก

ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/ประกาศ
22 กันยายน 2566 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
12 กันยายน 2566 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
11 กันยายน 2566 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 กันยายน 2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 สิงหาคม 2566 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
เผยแพร่เอกสารทางการศึกษา

ข่าว/ประกาศ

ผลงานการจัดทำ "CLIP VIDEO การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในโรงเรียน" สามารถแจ้งรายละเอียดผลงานผ่านทาง http://www.cpn2.go.th/clip

 VTR ผลการดำเนินงาน

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย

เครือข่ายสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายผ่านศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 9 ศูนย์เครือข่าย ดังนี้ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 1 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 2 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน3 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาภูผา-นาสัก ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพระบรมธาตุสวี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาสวีครน วิสัย ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งตะโก ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาละแม และ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพะโต๊ะ

เครือข่ายสถานศึกษา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็น
previous arrow
next arrow
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ