การประเมินความพึงพอใจและสถิติการให้บริการ

การประเมินความพึงพอใจและสถิติการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ สพป.ชพ.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ