การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายใน สพป.ชุมพร เขต 2 มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรู้ ด้านการจัดทำแผนฯ 1/4
องค์ความรู้ ด้านการจัดทำแผนฯ 3/4
การทำ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint
วิธีการใช้ Google Calendar
วิธีการใช้ SPSS เบื้องต้น
การป้องกันการติดไวรัสจากแฟลชไดร์ และการลบไวรัส ในแฟลชไดร์
การทำ Google Forms เบื้องต้น
วิธีการใช้งาน Cloud Storage (Google Drive)
องค์ความรู้ ด้านการจัดทำแผนฯ 2/4
องค์ความรู้ ด้านการจัดทำแผนฯ 4/4
วิธีใช้โปรแกรม ZOOM
วิธีการใช้โปรแกรม Google Meet
วิธีการใช้  Canva เบื้องต้น สำหรับงานกราฟิก สร้างงานนำเสนอ
เครื่อง PC เปิดไม่ติดควรทำอย่างไร
สอนทำ VTR ง่ายๆ
วิธีการใช้งาน Short URL และ QR Code

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ