การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายใน สพป.ชุมพร เขต 2 มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทำ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint
วิธีการใช้ Google Calendar
วิธีการใช้ SPSS เบื้องต้น
การป้องกันการติดไวรัสจากแฟลชไดร์ และการลบไวรัส ในแฟลชไดร์
การทำ Google Forms เบื้องต้น
วิธีการใช้งาน Cloud Storage (Google Drive)
วิธีใช้โปรแกรม ZOOM
วิธีการใช้โปรแกรม Google Meet
วิธีการใช้  Canva เบื้องต้น สำหรับงานกราฟิก สร้างงานนำเสนอ
เครื่อง PC เปิดไม่ติดควรทำอย่างไร
สอนทำ VTR ง่ายๆ
วิธีการใช้งาน Short URL และ QR Code

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ