“นักประชาสัมพันธ์เครือข่ายสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ”

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“นักประชาสัมพันธ์เครือข่ายสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

 


ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ