×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

27 ซอย 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบล ขันเงิน อำเภอ หลังสวน ชุมพร 86110 โทร.077-545101 - 3 โทรสาร.077-541222-3 ต่อ 20
เลือกประเภทบุคลากร
เลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน 


รายงานสถิติการให้บริการ 8 ครั้ง