× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ
สลิปเงินบำนาญหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
27 ซอย 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบล ขันเงิน อำเภอ หลังสวน ชุมพร 86110 โทร.077-545101 - 3 โทรสาร.077-541222-3 ต่อ 20

พิมพ์สลิปเงินเดือน | พิมพ์สลิปเงินบำนาญ | หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เลือกประเภทบุคลากร
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน รายงานสถิติการให้บริการ 0 ครั้ง