เอกสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)

>>>ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

 • ปีการศึกษา 2565
 • ปีการศึกษา 2566
 • >>>ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

  –>อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

  ช่องทางการติดต่อ

  ที่ตั้ง อาคาร สพป.ชุมพร เขต 2 (ชั้น 3)
  โทรศัพท์ 077545101-3 ,077541222 ต่อ 15
  อีเมล datacpn2@gmail.com

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ