เอกสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)

>>>ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

>>>ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

–>อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ช่องทางการติดต่อ

ที่ตั้ง อาคาร สพป.ชุมพร เขต 2 (ชั้น 3)
โทรศัพท์ 077545101-3 ,077541222 ต่อ 15
อีเมล datacpn2@gmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ