กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

> > >DOWNLOAD ข้อมูลบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 2< < <


บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวอัจฉรา ชูแนม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์
096-9594245


นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางอัญชิษฐา จิยาเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

081-7375534

นางธิดารัตน์ ภรามร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
098-5151468

นางสาวศศิวิมล ไปดง
ลูกจ้างชั่วคราว
098-0570403

นางสาวอาทิตยา ศรีบุญเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
061-9419796

นางสาวรัตนาภร จันทร์สมบัติ
ลูกจ้างชั่วคราว
098-0290962

นางสาวณัฏฐวี มุขสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
092-0670527

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ