กลุ่มบริหารงานบุคคล

> > >DOWNLOAD ข้อมูลบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 2< < <


บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ 081-3700612

นางสาวนรานนท์ ขำอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

081-0862715

นายธีรพล โชติกวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

095-2563527

นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

097-2409168

นางสาวพัสวี อินทรสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

090-9419940

นายวิชาญ คงจินดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

090-9419940

นางสาวปิยรัตน์ เสวกฉิม
ลูกจ้างชั่วคราว
083-5564425

นางเพ็ญกมล พยัฆเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

086-2738768

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ