การดำเนินงานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาพถ่ายกิจกรรม

การดำเนินงานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

ภูผานาสัก – งานศิลปหัตถรรมเครือข่าย
พระบรมธาตุสวี – กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
หลังสวน 1 – กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
พะโต๊ะ – กิจกรรมประชุมเครือข่าย ด้านวิชาการ
สวีครนวิสัย – กิจกรรมนิทรรศการลานวัฒนธรรม
ทุ่งตะโก – กิจกรรมวันครู
พระบรมธาตุสวี – กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
หลังสวน 3 – กิจกรรมประชุมเครือข่าย
ละแม – กิจกรรมมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
หลังสวน 1 – กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ วPA
หลังสวน 2 – กิจกรรมประชุมเครือข่ายฯ
ละแม – กิจกรรมการเตรียมความพร้อมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมฯ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ