โรงเรียนขนาดเล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ให้แก่ทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ