การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (No Gift Policy)

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบายไม่รับ หรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการดำเนินงานเพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำแนกประบวนการ 5 รูปแบบ ดังนี้

(1) การประกาศเจตจำนงสุจริต และ นโยบายการไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

(2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

(3) การรณรงค์กิจกรรม No Gift Policy ภายในบริเวณอาคารสำนักงาน

(4) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไม่รับ หรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในการประชุม

(5) การรวมพลังแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม (No Gift Policy) จากการดำเนินงานส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ