องค์คณะบุคคล (อ.ก.ค.ศ.)

ประกาศ สพป.ชุมพร เขต 2 

บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)

     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ