การดำเนินการเกี่ยวกับบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th)

การดำเนินการเกี่ยวกับบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ปัญหาที่พบ และวิธีการแก้ไข

  1. สำหรับผู้ใช้งานที่สมัครแล้ว ระบบแจ้งว่า เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถูกใช้งานแล้ว ให้กดลืมรหัสผ่าน และดำเนินการตามขั้นตอน สาเหตุเนื่องจาก เคยลงทะเบียนในเว็บไซต์ก่อนหน้าที่มีการปักหมุดที่ตั้งหน่วยงาน***
  2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว และเข้าใช้งาน สำหรับเมนูข้อมูลผู้ใช้งาน (อีเมล) ปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขในส่วนนี้ได้ครับ (รอการอัพเดทจากแอดมิน)

คลิปที่ 1 ที่มาและความสำคัญ

คลิปที่ 2 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

คลิปที่ 3 วิธีการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์

คลิปที่ 4 วิธีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์

คลิปที่ 5 ประเด็นข้อซักถาม

การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นช่องทางการให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก ประชาชน หน่วยราชการ ภาคธุรกิจ และองค์กร

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

หากมีความประสงค์เดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน สามารถศึกษารายละเอียดเส้นทางได้ >คลิก<

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

พิกัดที่ตั้ง : Click>>> พิกัด 9.946476595340883, 99.0765071199226
ที่อยู่ : เลขที่ 27 ซอย 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
อีเมล : (อีเมลกลาง) saraban04042@obec.go.th ,support@cpn2.go.th
โทรศัพท์ : 077541222 , 077545101 – 3 โทรสาร กด 20
ต่อภายใน : กลุ่มอำนวยการ กด 11, กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กด 12, กลุ่มบริหารงานบุคคล กด 13, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กด 14, กลุ่มนโยบายและแผน/ICT กด 15, หน่วยตรวจสอบภายใน กด 18, กลุ่มนิเทศฯ กด 19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร กด 22
สื่อโซเชียลมีเดีย https://www.facebook.com/PEASO.CPN2/

สารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบนเว็บไซต์ www.info.go.th

สารสนเทศโรงเรียนบนเว็บไซต์ www.info.go.th

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ