กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ

กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ดังนี้ (1) กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน (2) รางวัลนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ระดับประเทศ (3) รางวัล IQA Award (4) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ (5) รางวัลครูต้นแบบจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ