เยี่ยมโรงเรียนสพป.ชพ.2 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยนายเสรี พรหมฤทธิ์ และนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอละแม เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน และรับทราบสภาพปัญหาในบริบทของแต่ละโรงเรียนจากการศึกษาสถานที่จริง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแนวทางบริหารพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไป    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ