สรงน้ำพระ 13 เมษายน 2563

วันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สืบสานประเพณีในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย ในกิจกรรมสงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พระพุทธชัยพร เชาวนชาญชัยสุวัตถีศึกษากรมุนินทร์) เพื่อความเป็นศิริมงคล ภายใต้หลักเกณฑ์ Social Distancing โดยนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้นำข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดกล่าวคำขอขมากรรมต่อกัน สำหรับพฤติกรรมการปฏิบัติที่ได้ล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา       คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ