ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ออกเยี่ยม รร.สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนได้ทันทีเมื่อเปิดภาคเรียนพบปะคณะครูและนักเรียนเพื่อให้กำลังใจ และให้ข้อคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต สร้างความสุขในการเรียนและกระตุ้นการคิดวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชิน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ