กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าวนำโดยนางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันนี้นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ให้ข้อคิดประจำสัปดาห์ ให้บุคลากรในสังกัดรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และข้อคิดในการปฏิบัติงานให้มีความสุขด้วยการวิเคราะห์เป้าหมายและจุดประสงค์ของตนเอง และยึดแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา และอนุญาตให้แยกย้ายไปปฏิบัติงานตามปกติ    คลิกเพื่อชมภาพ
ภาพ / นางสาวนภัสกร แพละออง
ข่าว/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ