กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 8 มิถุนายน 2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยนางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้นำคำกล่าว การนี้ นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ชี้แจงข้อราชการประจำสัปดาห์ เกี่ยวกับการงดใช้ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการบูรณะปรับปรุง และทำความเข้าใจกับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด กรณีการวางแผนนำระบบ my office มาใช้ในการพัฒนางานด้านเอกสาร และการเสนองานผ่านระบบ ซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัด ต่อไป      คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ