การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อคัดเลือกผู้ฝ่านหลักเกณฑ์ไปแข่งขันระดับประเทศในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามสอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการนี้ มีนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกมากกว่า 340 คน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ