การประชุมระบบ eMENSCR

การประชุมนำเข้าข้อมูลโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และการพิจารณาจัดสรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3) วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม สพป.ชุมพร เขต 2 (ห้องประชุม 2)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ