การชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

การชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563


https://youtube.com/playlist?list=PL-ZL95peyLMOkMchn4saE4L4dpg5FHTW1

1.ชี้แจงการดำเนินงาน https://youtu.be/GH_oNJkzb9E

2 แนวทางการประเมินพัฒนาการ https://youtu.be/6_i7UzDeJX4

3.กิจกรรมที่1 กิจวัตรประจำวัน https://youtu.be/DzJohf3SP-o

4 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ https://youtu.be/cDR7RPC-mkY

5 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ https://youtu.be/bq7SUstzMmc

6 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ https://youtu.be/ZDEnmbc011w

7 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเล่นตามมุม https://youtu.be/oKIrx47Bfn8

8 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเล่นกลางเเจ้ง https://youtu.be/etuteimb0rw

9 กิจกรรมที่ 7 เกมการศึกษา https://youtu.be/DrjZYJ5y090

10 การบันทึกผลการประเมิน https://youtu.be/19H-mkXy58Y

เอกสารประกอบ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ