การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ (IDEA KIT)

เรื่อง         ไฟฟ้าน่ารู้ (IDEA KIT)

ครูผู้สอน  นางสาวอุมาพร แดงขวัญทอง
โรงเรียน   บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
สังกัด       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ