กองทุนชาตะสัมพันธ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความอาลัย ต่อคุณแม่อุมา กายสะอาด ผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งเป็นมารดาของนางรัตนา พัฒนวงศา ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา อำเภอทุ่งตะโก พร้อมมอบหรีดเคารพศพ และเงินสมทบจากกองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมทำบุญงานศพ ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2565 ณ บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และกำหนดฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ เมรุวัดพะงุ้น ตำบลครน อำเภอสวี กองทุนชาตะสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นสวัสดิการหนึ่งในสำนักงานเขตฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมให้กำลังใจและช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรณีบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือตนเอง ถึงแก่กรรม โดยใช้เงินบริจาคสมทบ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งร่วมบริจาคเพื่อเป็นการทำบุญสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการ “ให้” ในโอกาสคล้ายวันเกิด

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ