กลุ่มอำนวยการ

นางวรรณวิมล กัลวิชา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ 081-0792658
นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายธงชัย รุ่งบุญคง
ช่างปูน 4
นายวัชโรทัย พรหมสุวรรณ
พนักงานธุรการ
นายอนุกูล รอดทองดี
ช่างไม้ 4
นายสิงหราช สอนทวี
ช่างไม้ 4
นายสาธิต แก้วประไพ พนักงานขับรถ
นางสาววันวิสา นุ้ยสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนภัสกร แพละออง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวพิมพ์ษยา ดวงพยัคฆ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายมะนัตย์ จินาคม
ยาม
นายศุภวัฒน์ โสมขันเงิน
ยาม
นางนิรวรรณ์ แดงละอุ่น
แม่บ้าน
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ