กลุ่มนโยบายและแผน

นางศิมารัฐ มีฉิม
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 086-9448225
นางจันทรา หาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางจิตรา พรหมเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายภาคภูมิ มณีบางกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า
อัตราจ้าง ICT
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ