กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ดำเนินกิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง  สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ