กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย

กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย
ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 (2 รุ่น)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ