การลดและคัดแยกขยะใน สพป.ชุมพร เขต 2

การบริหารจัดการขยะภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะ (animation)

ผลิตสื่อโดย นางสาวนภัสกร แพละออง กลุ่มอำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 2

สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะ (google form)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ