พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกิจกรรมกับอำเภอหลังสวน ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอหลังสวน ทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติด้วยความจงรักภักดี ประกอบด้วยพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล ในภาคเช้า พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในภาคค่ำ โดยนายอำเภอหลังสวน ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเทพปกาสิตยสภา ที่ว่าการอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร การนี้ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ในพื้นที่อำเภอหลังสวน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิ้งค์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ