กลุ่มอำนวยการ

> > >DOWNLOAD ข้อมูลบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 2< < <


บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทร –

นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

089-7874560

นางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

081-0637250

นายภาคภูมิ มณีบางกา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

086-7429550

นายฐิกรรัสมิ์ ภูมิทัศน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

064-2246393ลูกจ้างประจำ

นายธงชัย รุ่งบุญคง
ช่างปูน 4

086-2723247

นายสิงหราช สอนทวี
ช่างไม้ 4

088-3800540

นายวัชโรทัย พรหมสุวรรณ
พนักงานธุรการ

085-7931772

นายสาธิต แก้วประไ
พนักงานขับรถ
087-8053832

นายอนุกูล รอดทองดี
ช่างไม้ 4

081-0907661


อัตราจ้าง

นางสาววันวิสา นุ้ยสุข
ลูกจ้างชั่วคราว

094-3288881

นางสาวนภัสกร แพละออง
ลูกจ้างชั่วคราว

093-6476077

นางนิรวรรณ์ แดงละอุ่น
แม่บ้าน

081-0813397

นายมะนัตย์ จินาคม
ยาม

094-3141533

นายศุภวัฒน์ โสมขันเงิน
ยาม

093-7588016

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ