โควิด-19 ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียน 1/2563 วันแรก ท่ามกลางสถานการณ์เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก พร้อมทีมงานปลัดอำเภอทุ่งตะโก กรมการปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ได้มาติดตามการดำเนินการป้องกันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ ในวันแรกของการเปิดเทอมอย่างใกล้ชิด พร้อมนำความรู้ และข้อชี้แนะต่างๆ ในสถานการณ์เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานศึกษา เพื่อให้รัดกุมและปลอดภัยที่สุด และยังชี้นำแนวทางที่ในการดูแลสุขอนามัยของนักเรียน และการจัดการสถานที่รองรับด้านการรักษาความสะอาดด้านอื่นๆ #ในวันนี้ได้รับคำชมว่า #ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในกรณีการสวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคได้อย่างยอดเยี่ยม และนอกจากนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลทุ่งตะโกยังสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอนอีกด้วย #คณะที่เข้าประเมินยังชมการรักษาความสะอาดของพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ด้วยว่า..#โรงเรียนใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างดีทั้งในลักษณะการเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ โรงเรียนของเราน้อมรับคำชม และพร้อมนำทุกคำแนะนำไปปรับปรุง โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดเพื่อความปลอดภัยที่สุดของนักเรียน และบุคลากร         คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ