โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง อำเภอพะโต๊ะ ซึ่งจัดกิจกรรมแบบไม่พักค้าง ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2565 กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 40 คน ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม

   

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ