เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกับข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนตามกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอัคคีภัย ของนักเรียนโรงเรียนบ้านพังเหา อำเภอพะโต๊ะ ณ บ้านเลขที่ 98/5 หมู่ 8 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป สำหรับโรงเรียนบ้านพังเหา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ควบคุมและบริหารงานโดย นายธนาวุฒิ พรหมจรรย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 077 613 626    คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ