เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านวังปลา ตามบริบทจากสถานที่จริง

20 ธันวาคม 2566
นางศรีแพ ไกยเทียม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านวังปลา ตามบริบทจากสถานที่จริง และให้กำลังใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากร นักเรียน ตลอดจน พบปะพูด ด้วยความรัก ความห่วงใย ตามแนวนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกเพื่อชมภาพ
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ