การเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา”

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำผู้บริหารสำนักงานนายเสรี พรหมฤทธิ์ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงาน และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้ารับฟังการถ่ายทอดสดแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” โครงการของกระทรวงศึกษาธิการในการเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาของครอบครัวโดยกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และกศน.

 

     

     

     

    

   

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ