ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนชุมชนสวี อำเภอสวี พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านนายครรชิต รักชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสวี เพื่อส่งมอบถึงนักเรียนในสังกัดด้วยความห่วยงใยและเป็นกำลังใจสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ