สพป.ชุมพร เขต 2 ปรับโฉมทีมประชาสัมพันธ์เครือข่ายรองรับงานประชาสัมพันธ์องค์กร 4 ส.ค.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปรับโฉมใหม่งานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย โดยในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบองค์กรเครือข่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อระดมพลังสมองร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดบทบาททิศทางปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร และสำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในการศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานต่อไป    คลิกเพื่อชมภาพ

ภาพ/ นายภาคภูมิ มณีบางกา    เผยแพร่/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ