วันปิยมหาราช 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางศิมารัฐ มีฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งอำเภอหลังสวน ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สวนเทิดพระเกียรติ เทศบาลเมืองหลังสวน โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอหลังสวน และข้าราชการในสังกัดพร้อมกันเข้าร่วมพิธีด้วยความเคารพเทิดทูน เพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณยิ่งของแผ่นดิน ซึ่งได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม “สมเด็จพระปิยมหาราช”     คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ