รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2564

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2564
1.งบทดลอง

 

2.เงินฝากธนาคารหลักทุกบัญชี

3.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

4.รายงานฐานะเงินทดลองราชการ

5.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ