รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.เดือน สิงหาคม 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ และนางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมการถายทอดสด โดยมีข่าวที่น่าสนใจรายละเอียดการจ่ายเงินสนับสนุนเยียวยา 2,000 บาท สำหรับนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ