รวมภาพกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาครู ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน สำหรับการประเมินคัดกรองผู้มีความบกพร่อง ตามหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา มีผู้เข้าร่วมการพัฒนาดังกล่าว จำนวน 119 คน ซึ่งได้รับการมอบเกียรติบัตรในวันที 13 กันยายน 2563   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ