รวมภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ 28 กรกฎาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ชุมพร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ