รวมภาพการประชุมมอบนโยบายป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดประชุมรับมอบนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “Save Zone No New Face” สร้างพื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร) นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ (สภ.หลังสวน สภ.สวี สภ.ละแม สภ.ทุ่งตะโก สภ.พะโต๊ะ สภ.ปากน้ำหลังสวน และสภ.บ้านในหูต) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ พร้อมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 119 โรงเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาป.ป.ส.ระดับประเทศ ผลงานดีเด่นระดับทอง และผลงานดีเด่นระดับเงิน จำนวน 20 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ