รวมภาพการดำเนินงานการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดสอบในวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา อำเภอสวี โรงเรียนบ้านในเหมือง โรงรียนวัดประสาทนิกร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อำเภอละแม และโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม อำเภอทุ่งตะโก โดยการดำเนินงานดังกล่าว นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ปฏิบัติ และมอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นายเสรี พรหมฤทธิ์ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ และนางสุภิญญา วงษ์นาม ในการตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูฯ และบุคลากรในสังกัด ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบทั้ง 9 แห่ง ได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ