พิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีเครือข่ายหลังสวน 3

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 3 จำนวน 14 โรงเรียน โดยนายเสรี พรหมฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในรูปแบบการพักค้าง 2 คืน 3 วัน มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นครู จำนวน 50 คน และนักเรียน จำนวน 300 คน    คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ