พิธีวางพานพุ่มสักการะเสด็จกรมหลวงชุมพร 19 ธ.ค.2563

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางนิตทรา ศรีพรหม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางนิตยา ผลเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำข้าราชการในกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลที่ประทับ บ้านหัวเขาถ่าน ต.ท่าหิน อ.สวี ตามการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ