ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference ในวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดหัวข้อการประชุมคลิก

 
 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ