ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.ชุมพร เขต 2

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ในวาระการประชุม เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอแผนปฏิบัติการ/โครงการปีงบประมาณ 2564 และจัดทำเครื่องมือนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564 ณ ชายหาดละแมรีสอร์ท หลังเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการ ฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ณ ฐานฝึกอบรมโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ