ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 5

 

 

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ